Apie mus

Vizija – visiems be išimties lazdijiečiams, nepriklausomai nuo jų politinių, religinių, kultūrinių įsitikinimų bei socialinės padėties sudaryti galimybes dalyvauti Lazdijų krašto problemų sprendime.

Misija – mes susibūrėme, kad būtume kuo arčiau kiekvieno savo krašto žmogaus ir sukurtume patrauklią, turtingą galimybėmis ir modernią aplinką, kurioje būtų gera visiems gyventi, į kurią norėtųsi sugrįžti iš tolimiausių kraštų.

„Pirmyn! Kartu mes galime“

Nepartinis judėjimas „Pirmyn. Kartu mes galime“ įkurtas 2017 m. liepą. Judėjimo iniciatorius – rajono savivaldybės meras Artūras Margelis.

Dešimties žinomų Lazdijų krašto žmonių iniciatyva buvo sukviestas steigiamasis susirinkimas ir patvirtinti judėjimo įstatai. Juose akcentuojama, kad „Pirmyn. Kartu mes galime“ yra nepartinė ir ne pelno organizacija.

Įstatuose numatyta, jog judėjimas „Pirmyn! Kartu mes galime”  gali kelti kandidatus į Lazdijų rajono savivaldybės tarybą.

Visuomeninio judėjimo „Pirmyn. Kartu mes galime“ veiklos tikslai:

Taip pat siekiama skatinti draugišką kartų bendravimą, puoselėti šeimos, bendruomenės vertybes, krikščioniškuoju pagrindu ugdyti laisvės, atsakomybės, teisingumo ir solidarumo jausmą, orientuotis į dabarties ir ateities iššūkius, būti atviriems naujovėms.

Judėjimas kviečia burtis aktyvius, norinčius ir galinčius dalyvauti rajono visuomeniniame gyvenime lazdijiečius. Judėjimo nariu gali būti sulaukę 18 metų, veiksnūs, turintys tvirtą moralę ir gerą reputaciją savo bendruomenėje, įvairių specialybių ir profesijų fiziniai asmenys, pateikę prašymą stoti į šį judėjimą.

Margelio teigimu, judėjime gali dalyvauti ir įvairių rajone veikiančių politinių organizacijų, partijų nariai, nes priklausymas partijai – ne kliūtis dirbti kartu. Svarbiausia sąlyga – šio judėjimo narius turi sieti bendrų tikslų suvokimas, didžiulis noras veikti savo krašto labui ir pasiryžimas padėti kitiems.

Šiuo metu judėjimas vienija beveik pusę tūkstančio narių.

2018 m. balandį Alytuje, Lazdijuose ir Druskininkuose įsikūrę visuomeniniai judėjimai  susibūrė į vieną asociaciją „Už Lietuvą“. Vasarą prie asociacijos prisijungė ir visuomeninis judėjimas „Už Šiaulius“.