Mūsų daug ir mes varom!

Mūsų daug ir mes varom!

Mūsų daug ir mes varom!

Tai, kas vakar įvyko, buvo fantastiškai malonu. Į susirinkimą atvyko per 300 Lazdijų rajono gyventojų, jie vos tilpo į salę. Mielieji, tai puiki žinia – mūsų daug, mes kartu galime daug nuveikti mūsų krašto ir visos Lietuvos labui. Susirinkime buvo nuspręsta steigti visuomeninį rinkimų komitetą „A. Margelio komanda: „Pirmyn! Kartu mes galime“. Komitetas dalyvaus artėjančiuose Lazdijų rajono savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose. Tikrai pasiseks, jei Jūs padėsite!